Щодо практики ЄСПЛ, то суд розглядає всі справи застосовуючи відповідний тест пропорційності втручання держави в приватний інтерес. Однак, суд не завжди висловлює чітку універсальну позицію щодо меж такого втручання в право на приватність жінок. Суд вирішує кожну справу на основі аналізу її конкретних обставин із врахуванням національного законодавства, тому при існуванні заборони чи обмежень репродуктивних […]