Language
VN | EN

Đăng ký tham dự

Hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế DEMIRE

Clinic & Spa

Số lượng đăng ký giới hạn: 400 vé/ngày
Clinic đăng ký

Phí tham dự
2.500.000 vnđ

Phí tham dự
2.800.000 vnđ

Phí tham dự
4.000.000 vnđ

Phí tham dự
4.300.000 vnđ

Thông tin thanh toán:
TK: Công ty TNHH TMDV Shimex Sài Gòn
Số tài khoản: 0071001302554
Ngân hàng: Vietcombank
Nội dung thanh toán: DEMIRE-số điện thoại
* Lưu lại hình ảnh chuyển khoản để xác nhận ở bước tiếp theo

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH