Vui lòng chọn hình thức tham dự của bạn*

  Họ và tên*
  Số điện thoại *
  Email*
  Học vị - Học hàm (Nếu có)
  Chức vụ (Nếu có)

  Nơi công tác (Thông tin này sẽ thể hiện trên tất cả chứng nhận về sau. Vui lòng điền đúng thông tin)*
  Địa chỉ công tác*

  Chức vụ (Nếu có)

  Phí tham dự: 3.500.000 VNĐ
  Bạn có muốn đăng ký CME 8h không?*

  Phí tham dự: 3.500.000 VNĐ
  Phí tham dự: 4.000.000 VNĐ
  THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

  Tên tài khoản: Công ty TNHH TMDV Shimex Sài Gòn
  Số tài khoản: 0071001302554
  Ngân hàng: Vietcombank - PGD Phổ Quang
  Nội dung chuyển khoản: sdt - demire2022
  ----------------------------------------------

  Hình ảnh chuyển khoản của bạn.*

  ----------------------------------------------
  Hình mẫu chuyển khoản
  Cinque Terre