tr12

WHERE SCIENCE MEETS K- BEAUTY
HỘI NGHỊ KHOA HỌC THẨM MỸ QUỐC TẾ DEMIRE 2022
Days
Hours
Minutes
Seconds
Sự kiện đã kết thúc
Quy mô hội nghị
+ 0
Người tham dự
+ 0
Bác sĩ
+ 0
BCV Quốc Tế
+ 0
Doanh nghiệp
CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) 8 GIỜ
THƯ CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC
PGS. TS. BS.
LÊ HÀNH

Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Hồ Chí Minh (HSAPS)

TS. BS.
RAH GONG-CHANG

Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ & Laser Hàn Quốc (DEMIRE)

PGS. TS. BS.
PHẠM HIẾU LIÊM

Tổng Thư Ký Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Hồ Chí Minh (HSAPS)

TS. BS.
YOON JEUNG-HYUN

Phó Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ & Laser Hàn Quốc (DEMIRE)

PGS. TS. BS.
LÊ HÀNH

Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Hồ Chí Minh (HSAPS)

PGS. TS. BS.
PHẠM HIẾU LIÊM

Tổng Thư Ký Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Hồ Chí Minh (HSAPS)

TS. BS.
RAH GONG-CHANG

Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ & Laser Hàn Quốc (DEMIRE)

TS. BS.
YOON JEUNG-HYUN

Phó Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ & Laser Hàn Quốc (DEMIRE)

BÁO CÁO VIÊN VIỆT NAM - QUỐC TẾ
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KHOA HỌC
DEMIRE 2019 - 2020
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ