ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THẨM MỸ QUỐC TẾ DEMIRE 2022
logodoitac-19

8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

08h00 - 19h00

09/10/2022

hsaps
logo-den
WHERE SCIENCE MEETS K-BEAUTY

TEA BREAK - LUNCH