Đăng ký tham dự

Hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế DEMIRE 2024

SECC HALL B1 | 13-15/06/2024

PHÍ THAM DỰ

Đăng ký trước ngày 10/05/2024:  2.000.000đ (CME: 500.000đ)
Đăng ký trước ngày 25/05/2024:  2.500.000đ (CME: 500.000đ)
Đăng ký sau ngày 25/05/2024:  3.000.000đ (CME: 500.000đ)

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu bên dưới:
DEMIRE 2024

Phí tham dự
3.000.000 vnđ

Phí tham dự
3.000.000 vnđ

Phí tham dự
3.500.000 vnđ

Thông tin thanh toán:
TK: Công ty TNHH TMDV Shimex Sài Gòn
Số tài khoản: 0071001302554
Ngân hàng: Vietcombank
Nội dung thanh toán: DEMIRE-số điện thoại
* Lưu lại hình ảnh chuyển khoản để xác nhận ở bước tiếp theo

Some description about this section

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH | SPONSOR

Đăng ký
Hỗ trợ